Behöver man en försäkring till sin mobiltelefon?

När man köper en ny mobiltelefon blir man ofta tillfrågad om man vill köpa en försäkring till enheten av återförsäljaren. En sak som är bra att veta är att om man har en hemförsäkring med allriskskydd täcker detta skyddet även ens mobiltelefon. En hemförsäkring räcker alltså i de allra flesta fall, och man behöver inga tilläggsförsäkringar som specifikt skyddar ens mobiltelefon. 

Hemförsäkringen täcker din mobiltelefon

Om man har en hemförsäkring med någon from av allriskskydd, till exempel ett drulletillägg, har man ett försäkringsskydd som även täcker ens mobiltelefon. 

Hemförsäkringen som grundförsäkring täcker skador som sker hemma. Om ens bostad till exempel skulle börja brinna eller om det skulle ske någon annan form av olycka i hemmet så kan man få ersättning om mobiltelefonen skulle skadas vid detta tillfälle. Om man har en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring, allrisk, drulle eller liknande, så får man även ersättning för skador som sker som man själv kanske är med och bidrar till. Det kan till exempel handla om att man tappar sin mobiltelefon i golvet, råkar tappa den i vasken när man diskar eller råkar lämna den i en jacka som åker in i tvättmaskinen och torktumlaren.

För olyckor och skador som sker utanför hemmet ser skyddet lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man är kund hos och vilken försäkring man har. Vissa försäkringar täcker även skador som sker när man är på resande fot, men inte alla. 

Självrisk och mobiltelefoner

Om man begär ersättning från sin hemförsäkring måste man alltid betala självrisk. Självrisken är olika stor beroende på försäkring, men det är inte ovanligt att den ligger på mellan 1000 till 1500 kronor. 

Detta kan vara mycket sett till värdet på en mobiltelefon, särskilt om det handlar om en lite äldre modell. 

Här är det värt att påpeka att specifika försäkringar för mobiltelefoner eller andra elektroniska enheter ofta har en lägre självrisk jämfört med en hemförsäkring. 

Din mobiltelefon skyddas av garanti

Förutom skydd från din hemförsäkring så skyddas även din mobiltelefon av garanti. Garantin för en mobiltelefon gäller vanligtvis i 1 år. Utöver garantiskyddet har man även skydd från Konsumentköplagen som gäller i 3 år. 

Dessa två skydd ger ersättning vid skador eller fel som fanns på telefonen innan den köptes – alltså fabrikationsfel och liknande. 

Vad täcker en specifik produktförsäkring?

Man kan köpa en specifik produktförsäkring som endast skyddar ens mobiltelefon. Dessa säljs ofta av återförsäljare av mobiltelefoner. 

Som vi har gått igenom tidigare täcker hemförsäkringen mycket, men om man vill ha ett extra skydd kan en produktförsäkring vara ett bra alternativ. Läs igenom villkoren för försäkringen noga och se vilket skydd den erbjuder utöver det skydd du redan har från din hemförsäkring, garanti och konsumentköplagen.