Hur fungerar garantin på en mobiltelefon?

Garanti skyddar mot fel som har uppstått under en förutbestämd tid. Det kan handla om fel eller skador som har uppstått under produktionen eller innan enheten har nått dina händer för första gången. Det är inte alltid dessa fel upptäcks innan enheten säljs, därför finns garanti som ett extra skydd för konsumenten. Att lämna garanti är frivilligt och reglerna kan vara olika mellan olika företag. 

Garanti kan lämnas av företaget som säljer varan eller av tillverkaren.

Garanti och reklamation – inte samma sak

Reklamation och garanti är två olika saker som är lätta att blanda ihop. Garanti är ett frivilligt löfte från företaget som säljer mobiltelefonen att den ska fungera. Reklamation är lagstadgat och innebär att man ska kunna reklamera en vara som är felaktig under tre år från försäljningen. 

Så fungerar garanti

Garanti är alltså ett löfte som är helt frivilligt för försäljaren eller tillverkaren att lämna. Villkoren för garantin sätts även av försäljaren eller tillverkaren, så de kan se olika ut för olika mobiltelefoner. 

Garanti skyddar mot fel eller skador som har uppstått under produktionen eller innan försäljningen av mobiltelefonen. Alltså ett ursprungligt fel som man inte visste om när telefonen köptes. Garanti skyddar inte mot handhavandefel, som till exempel att man tappar sin mobiltelefon eller vanvårdar den på annat sätt. 

Detta gäller för garanti

När du köper din mobiltelefon får du information om det finns garanti och vad den i så fall täcker och omfattar. 

Hur länge garantin gäller skiljer sig mellan olika återförsäljare och tillverkare. Ett år är den vanligaste garantin, men det finns garanti på upp till två år. 

Garanti när man köper second hand-mobiler

Om man köper en begagnad mobiltelefon kan man ha garanti – men det beror på den som säljer mobiltelefonen. Många större återförsäljare av begagnade mobiltelefoner erbjuder ett års garanti till sina kunder. Det är ett bra bevis på att försäljaren är seriös och att telefonen man köper kommer att fungera som utlovat.