Kan man häva sitt köp av en mobiltelefon?

Ja, det är möjligt att häva ett mobiltelefonköp. Hur detta går till bestäms av Konsumentköplagen. Man kan även lämna tillbaka en mobiltelefon som man har köpt på nätet inom 14 dagar och man har i vissa fall möjlighet att lämna tillbaka en mobiltelefon man har köpt i en fysisk affär – om affären har öppet köp. 

Häva köp – smartphone

Att häva ett köp innebär att man lämnar tillbaka telefonen man har köpt och får pengarna tillbaka. Köpet återgår alltså. 

Om man vill häva ett köp på grund av att telefonen inte fungerar som den ska måste man först gå igenom ett par andra steg. Detta regleras i konsumentköplagen:

  • Reparation eller ny enhet – Det första återförsäljaren ska göra är att försöka reparera din enhet. Om det inte är möjligt ska de erbjuda dig en ny mobiltelefon. Den nya mobiltelefonen kan vara samma modell eller motsvarande modell. 
  • Prisavdrag – Det andra steget är att återförsäljaren erbjuder prisavdrag. Prisavdraget kan till exempel täcka reparationer av ett annat företag eller om mobiltelefonen har kosmetiska skador. Vid kosmetiska skador och prisavdrag åtgärdas inte skadorna. 
  • Häva köpet – I sista hand erbjuds hävning av köpet. Då tar återförsäljaren tillbaka enheten och man får som kund sina pengar tillbaka. 

Häva köp vid försenad leverans

Om man har köpt sin telefon på nätet kan man ha rätt att häva köpet vid leveransförsening. För att detta ska kunna genomföras måste återförsäljaren ha avtalat en tidpunkt då telefonen ska levereras. Om leveransen uteblir vid detta datum kan man ha rätt att häva köpet. 

Ångerrätt

Om det inte är något fel på telefonen man har köpt, men man ångrar köpet man har gjort, kan man i vissa fall ha ångerrätt.

Ångerrätt vid köp på nätet

Om man har köpt sin mobiltelefon från en nätbutik online har man alltid ångerrätt i 14 dagar. Då kan man returnera sin mobiltelefon och få pengarna tillbaka. För att man ska kunna ångra sitt mobiltelefonköp måste förpackningen vara obruten.

Ångerrätt vid köp i fysik butik

Om man har köpt en mobiltelefon i en fysisk butik är reglerna inte lika tydliga. Man kan lämna tillbaka sin mobiltelefon, och få pengarna tillbaka, om butiken erbjuder öppet köp. Huruvida butiken erbjuder öppet köp, och vilka villkor som gäller, skiljer sig mellan olika återförsäljare.

Detta framgår ofta på kvittot när man har köpt sin mobiltelefon.