Hur fungerar konsumentköplagen för smartphones?

Om man köper en mobiltelefon av ett företag gäller konsumentköplagens. Lagen kan ses som ett minimikrav på vad företaget måste åtgärda om man som konsument upptäcker något fel på den vara man har köpt.

När gäller konsumentköplagen för smartphones?

Lagen gäller när man som privatkundskonsument har köpt en smartphone av ett företag. Den är till exempel giltig om man går in i en elektronikbutik och köper en enhet. Om man köper en begagnad smartphone av ett företag gäller lagen också, men inte om man köper en smartphone av en privatperson – ny eller begagnad. Konsumentköplagen gäller heller inte om man köper en smartphone till sitt företag. 

Då gäller konsumentköplagen:

  • Köp av smartphone från företag
  • Köp av begagnad smartphone från företag
  • Köp av smartphone på rea från företag

Då gäller konsumentköplagens inte: 

  • Köp av smartphone från privatperson
  • Köp av smartphone till företag

Vad täcker konsumentköplagen vid köp av smartphones?

Konsumentköplagen ger skydd om man köper en smartphone som visar sig vara trasig eller ha något annat fel på sig. Då kan man gå tillbaka till försäljningsstället och bli erbjuden en ny smartphone, reparation av den befintliga mobiltelefonen, prisavdrag eller, vid vissa tillfällen, pengarna tillbaka. 

Som första åtgärd kommer företaget att reparera enheten, i andra hand kommer de andra alternativen att erbjudas. 

Hur länge gäller konsumentköplagens för smartphones?

Från dagen du har köpt din smartphone gäller konsumentlagskyddet i 3 år. Det är dock viktigt att visa upp fel på varan så fort de upptäcks – då är det lättare att få ersättning och hjälp. 

Om felet rapporteras och upptäcks 6 månader efter köpet måste företaget som sålde enheten åtgärda felet. Om felet rapporteras senare måste du som konsument bevisa att felet har funnits på enheten när du köpte den, och inte har uppstått senare på grund av handhavandefel eller liknande. 

För att vara säker på att få hjälp kan det vara bra att dokumentera de fel man upptäcker noggrant innan man gått tillbaka till försäljningsstället. Man kan till exempel fotografera eventuella skador för att kunna visa upp hur enheten såg ut på ett visst datum.