Vad finns det för lagar och regler för mobiltelefoner?

Det finns faktiskt en hel del olika lagar och regler som gäller just mobiltelefoner. Det finns bland annat lagar som reglerar hur man får använda sin mobiltelefon när man kör, och regler kring hur mobiltelefoner får användas på skolor och sjukhus. Konsumentköplagen och Lagen om elektronisk kommunikation reglerar vilka rättigheter man har som konsument när man köper en mobiltelefon. 

Trafikregler och mobiltelefoner

En lag som gäller mobiltelefoner som de allra flesta känner till är att det är förbjudet att hålla en mobiltelefon i handen samtidigt som man kör ett motordrivet fordon. Det är heller inte tillåtet att använda sin mobiltelefon, utan att hålla den i handen, på ett sånt sätt att det påverkar ens körning och uppmärksamhet på trafiken negativt. 

Det är tillåtet att använda mobiltelefonen handsfree, till exempel för navigering eller för samtal, men det måste göras på ett sätt som inte påverkar ens körförmåga. 

Polisen kan dela ut dryga böter om man använder sin mobiltelefon på ett otillåtet sätt när man kör. 

Läs mer om mobiltelefoner i trafiken här.

Mobiltelefoner på skolor och sjukhus

På vissa platser finns det regler för hur mobiltelefoner får användas. Det gäller bland annat på skolor och sjukhus.

Skolregler kring mobiltelefoner

En skola kan bestämma sina egna ordningsregler. På skolor kan man alltså förbjuda användandet av mobiltelefoner under lektioner eller under hela skoldagen. 

Reglerna kring mobiltelefoner i skolor kan alltså se olika ut på olika skolor, men generellt brukar det finnas ett förbud mot mobiltelefoner under lektioner och provskrivning.

Mobiltelefoner på sjukhus

På vissa avdelningar och platser på sjukhus är det inte tillåtet att använda sin mobiltelefon. Det kan till exempel handla om att mobiltelefoner stör medicinsk utrustning – vilket kan utgöra en stor fara för patienter. 

Det är ofta tydligt markerat på vilka avdelningar på ett sjukhus där det är förbjudet att använda mobiltelefoner. 

Konsumentköplagen och Lagen om elektronisk kommunikation

Om man köper en mobiltelefon eller ett abonnemang till en mobiltelefon finns det två olika lagar som skyddar ens rättigheter som konsument: konsumentköplagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen reglerar de rättigheter man har som konsument om man skulle köpa en mobiltelefon som det visar sig vara fel på. Enligt lagen har man rätt till reparation, ersättning eller hävning av köp om felet upptäcks inom en viss tid.

Läs mer om konsumentköplagen här. 

Lagen om elektronisk kommunikation

LEK, eller lagen om elektronisk kommunikation, reglerar de rättigheter man har som konsument när man köper kommunikationstjänster, till exempel abonnemang. LEK tydliggör vilken information operatörer måste delge konsumenten. Det måste till exempel finnas information om priser, taxor och abonnemangsvillkor, och man måste få en specificerad faktura som tydligt visar ens användning av abonnemanget (antal samtal, sms och surfmängd till exempel). 

LEK reglerar även vilka tjänster en operatör måste erbjuda. Det finns bland annat regler om att en operatör måste erbjuda kostnadsfria spärrtjänster av betalsamtal.