Hur låser man upp en operatörslåst smartphone?

Om man köper en smartphone från en operatör kan enheten vara operatörslåst. Att en smartphone är operatörslåst innebär att den endast kan användas med att abonnemang eller kontantkort från den aktuella operatören. Idag är det inte särskilt vanligt att mobiltelefoner är operatörslåsta. 

Så låser du upp en operatörslåst smartphone

Det är operatören som enheten är låst till som kan låsa upp den. Du kontaktar din operatör så hjälper de dig. När enheten blir upplåst kan den användas med ett abonnemang eller kontantkort från vilken operatör som helst. 

Om du har köpt din operatörslåsta smartphone innan den 1 maj 2014 kan operatören ta ut en kostnad för att låsa upp den. Det handlar vanligtvis om ett par hundra kronor. Om du har köpt din telefon efter detta datum får operatören inte ta ut någon avgift. 

En smartphone som har kvar bindningstid kan operatören ta ut en avgift får att låsa upp den även om du har köpt enheten efter maj 2014. Detta gäller även om enheten är köpt med kontantkort. 

Hur låser man upp en spärrad smartphone? 

Om din smartphone blir stulen kan du välja att spärra den. För att låsa upp denna spärrning behöver du kontakta din operatör. För att låsa upp spärrningen kan du behöva lämna enhetens IMEI-nummer och polisanmälans diarienummer (om du anmälde telefonen som stulen). 

Om du skriver fel pin-kod på din smartphone

Om du skriver fel pin-kod till ditt simkort på din smartphone kan enheten säkerhetslåsas. Då behöver du skriva in PUK-koden för att låsa upp den igen. PUK-koden hittar du på kortet där ditt simkort satt eller på Dina sidor hos din mobiloperatör. 

Om du inte hittar din PUK-kod kan du kontakta din mobiloperatör för hjälp.