Efter ett år av nedgång – nu kan smartphone-marknaden lyfta igen

Det osäkra ekonomiska läget har satt sina spår i många branscher. Priserna har gått upp, konsumtionen har gått ner och vi är mer prismedvetna än någonsin. Detta har inte minst synts på smartphone-försäljningen. Enligt en prognos från i somras förutspåddes 2023 bli det sämsta försäljningsåret på tio år – men nu syns en ljusning. 2024 kan, enligt analysföretaget Canalys, bli ett uppgångsår igen. 

2023 – ett mörkt år för smartphones

2023 var ett riktigt bottenår för smartphone-försäljningen. De globala leveranserna av smartphones minskade rejält. En trend som vi har sett under de senaste tio kvartalen. Om vi tittar på hela 2023 slår det rekord som året med minst antal smartphone-leveranser på tio år. Bara under det senaste kvartalet minskade leveranserna med 6 procent jämfört med samma period förra året. 

Nedgången beror på en rad olika saker. Det handlar förstås om det ekonomiska läget i världen, inflationen, kriget i Ukraina och att priserna på nya smartphones har gått upp. För Apple finns det även en annan förklaring – bytet från lightning-kontakter till USB-C. 

Apple har drastiskt minskat sina leveranser av äldre iPhone-modeller på den europeiska marknaden till följd av beslutet från Europeiska kommissionen att alla smartphones ska ha samma laddningskabel – USB-C. För Apple betyder det att de vill minska ett eventuellt överlager av iPhone 14 och äldre modeller – som måste fasas ut innan slutet av 2024. 

Även Samsung har sett en nedgång i sina leveranser – men det beror inte på USB-C, ett uttag de haft länge på sina modeller. Istället Samsung har valt att satsa mindre på sin budget-serie, A. Den minskade prioriteringen har berott på minskad lönsamhet för modellerna. Leveranserna av smartphones har därmed minskat, men inte det genomsnittliga försäljningspriset har istället ökat. 

Fler smartphone-leveranser 2024

Enligt analysföretaget Canalys ska alltså den nedåtgående trenden vända 2024. De pekar på ett par olika orsaker.

Uppdateringscykel

De som har köpt en smartphone under 2020 och 2021 kommer snart vara i behov av en uppdatering, enligt Canalys. Samsung lanserar vanligtvis nya modeller under årets första månader och Apples iPhones är alltid heta. Uppdateringscykeln kan alltså leda till ökade leveranser under det första kvartalet 2024.

Apple byter till USB-C

Som vi nämnde tidigare har en del av Apples nedgång under 2023 berott på bytet från lightning-kontakt till USB-C. De äldre modellerna måste fasas ut, men när den utfasningen är klar kan Apple lägga extra krut på sina leveranser igen. Något Canalys förväntar sig under 2024. 

Sänkta priser

Priserna har gått upp under 2023, men de kan ha nått en topp. När iPhone 15 lanserades hade den ett sänkt lanseringspris i stora delar av Europa jämfört med iPhone 14. Samma trend kan vi se hos ett par andra modeller – det stärker förstås försäljningen.  

Motorola går mot trenden

Apple och Samsung har sett en minskning under 2023, men det finns en underdog som sett en ökning – Motorola. Motorola levererade hela 30 procent fler smartphones 2023 jämfört med samma period förra året. Även kinesiska Xiaomi stod stadigt under året och såg varken en nedgång eller uppgång. 

Innovation och nytänk kan ge en ljusare smartphone-marknad 

Hur smartphone-försäljningen faktiskt kommer att se ut kommande år ska bli spännande att se. Nya och innovativa modeller lockar alltid fler köpare – vi får se vad Samsung och Apple lanserar som kanske får det att klia i fingrarna på konsumenterna. 

Populäraste mobiltelefonerna just nu