Täcker hemförsäkringen mobiltelefonen?

Ja, vid vissa skador täcker hemförsäkringen mobiltelefonen, men inte alltid. Om du har en hemförsäkring med allrisk eller drulle som tillägg täcker hemförsäkringen vid fler skador än utan. Om man har en bra hemförsäkring är det många gånger inte nödvändigt att ha en specifik försäkring för mobiltelefonen.När täcker egentligen hemförsäkringen skador på mobiltelefonen? Och hur fungerar ersättningen? Kan man få ersättning för skador på en gammal mobiltelefon?

Vilka skador på mobiltelefonen täcker hemförsäkring?

Det viktigaste att komma ihåg är att en hemförsäkring i regel gäller i hemmet. Den täcker alltså skador som uppstår på din egendom när du befinner dig hemma. Om din mobiltelefon blir skadad under en brand eller översvämning i hemmet täcks alltså dessa skador av din hemförsäkring. Om din bostad blir rånad och din mobiltelefon blir stulen under rånet räcks även detta av en hemförsäkring.När mobiltelefoner blir skadade sker det dock sällan under denna typen av förhållanden. Det handlar istället ofta om att man till exempel har tappat den i golvet, tvättat den i tvättmaskinen eller råkat sätta sig på den på ett oaktsamt sätt. Det här är skador som man själv har orsakat vilket en vanlig hemförsäkring inte täcker. Om man vill ha skydd för den här typen av skador kan man teckna ett tillägg till sin försäkring. Det kan kallas till exempel allrsikskydd eller drulle. Detta tillägg skyddar alltså din mobiltelefon om den råkar ut för otursskador – praktiskt om man ofta spräcker skärmen på sin telefon till exempel.

Hur skyddad är din mobiltelefon?

Vad hemförsäkringen och försäkringstilläggen täcker skiljer sig förstås åt mellan försäkringsbolag och försäkringar. Hos ett försäkringsbolag kan mobiltelefonen vara skyddad även utanför hemmet, medan den hos ett annat inte är det. Ha därför alltid koll på vad just din försäkring täcker. Får du ersättning om din mobiltelefon blir stulen från din bil? Får du ersättning om du tappar bort din mobiltelefon?

Så påverkas din ersättning av värdeminskning

Värdet på din mobiltelefon sjunker snabbt efter att den har köpts. En telefon som köptes för flera tusen ett år är värd betydligt mindre ett par år senare. Detta påverkar ersättningen du får från din hemförsäkring om din telefon skadas. Försäkringsbolag burkar göra åldersavdrag på mobiltelefoner under de första åren, sen efter cirka fem år betalas ingen ersättning ut alls.

Vad händer när jag anmäler min mobiltelefon som skadad?

När du anmäler din mobiltelefon som skadad hos ditt försäkringsbolag är det första steget att försöka reparera skadan. Om telefonen är så skadad att den inte går att reparera ersätts du med en ny telefon eller med pengar. Om du får en ny telefon får du en likvärdig telefon till den du har förlorat.

Glöm inte garantin

När du köper en ny mobiltelefon har du alltid garanti under ett år. Garantin täcker fel på mobiltelefonen som beror på fabrikationsfel. Om ett sådant problem skulle uppstå med din mobiltelefon ska du alltså vända dig till företaget eller återförsäljaren i första hand för ersättning.